Boeken van drs. Niek Brouw

Stem en Lichaam

Boek Stem en Lichaam De invloed van de houding op de stem. Dit is een wetenschappelijk boekje dat resulteert uit onderzoeken die hij gedaan heeft in opdracht van WVC (Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur).

Liefde/Agressie/Depressie

Liefde/Agressie/Depressie Oftewel energie ligt op straat. Iedereen kent de wet van de veerkracht: de mast van een zeilschip beweegt en breekt daardoor niet, buigzaam riet komt na de storm overeind, terwijl een sterke boom geveld wordt. Deze wet gaat ook op voor de menselijke geest. Mensen die veerkrachtig weten te reageren op regels, wetten en verwachtingspatronen van anderen zijn beter gewapend tegen de stormen die in onze maatschappij soms woeden. Vanuit deze gedachte kwam Niek Brouw tot een nieuwe benadering van de mens, van zijn ziekte en gezondheid, van zijn functioneren en zijn disfunctioneren. Een benadering die de lezer dwingt tot stellingname.

Verbergen doet alleen een dief

Boek Verbergen doet alleen een dief De geheimen van de ongeboren baby en het onbewuste kind. Hierin bespreekt hij het belang van de foetale ontwikkelingsstadia en de mogelijke stoornissen in de foetale periode.

Bovenstaande boeken zijn te bestellen bij: