Doelgroep

Voor alle leeftijden geschikt omdat steeds naar het unieke individu gekeken wordt.

De oefeningen richten zich op:

(Psychiatrische klachten, interne geneeskunde, alsmede kanker vallen niet onder de door ons te behandelen doelgroep.)