Klachtenprocedure

Wat te doen in geval van een klacht?

Als lid van de VBAG ben ik vanuit de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris en geschilleninstantie. Bovendien sta ik ingeschreven in het TCZ/RBCZ register waarin tuchtrecht georganiseerd is.

Bij Epidauros doen wij ons uiterste best om cliŽnten met de grootst mogelijke integriteit therapeutisch te behandelen. Tot nu toe gebeurt dat vrijwel altijd tot tevredenheid van cliŽnten.

Mocht het toch voorkomen dat u vindt dat uw therapeut niet juist gehandeld heeft, dan geldt het navolgende:

  1. Neem altijd eerst contact met de behandelende therapeut van Epidauros op en leg het probleem voor. Samen kunnen we dan kijken en hopelijk tot een oplossing komen.
  2. Indien een dergelijk gesprek niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u contact opnemen met de VBAG. Die heeft een eigen klachtenregeling en de verplichtingen die voortvloeien uit de Wkkgz zijn ondergebracht bij Quasir en Stg. Zorgverschil. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris die u toegewezen krijgt, zal u dan verder begeleiden in dit proces.
  3. Indien ook de klachtenfunctionaris niet heeft geleidt tot een oplossing, dan is er nog de mogelijkheid van een geschillencommissie. Uw klachtenfunctionaris kan u daarin bijstaan.