Links

Stichting onderzoek Methode Niek Brouw
De stichting heeft als doel het gedachtegoed dat Niek Brouw heeft ontwikkeld grotere bekendheid te geven in de wereld. De stichting ondersteunt de uitgave van publicaties. Niek Brouw heeft een methode ontwikkeld waardoor patiŽnten een grotere lichamelijke houding- en bewegingsvrijheid verkrijgen. De methode gaat uit van een individuele, niet-gestandaardiseerde, aanpak van alle klachten.
www.niekbrouw.nl
Logo Niek Brouw
VBAG: Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze.
Dit is een beroepsvereniging voor zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaars van natuurlijke geneeswijzen.
www.vbag.nl
Logo VBAG
RBCZ: Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren in de Complementaire Zorg
Dit is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.
www.rbcz.nu
Logo RBCZ
TCZ: Tuchtcolleges voor de complementaire zorg
Het College van Toezicht en het College van Beroep bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg. Beroepsbeoefenaren die zijn ingeschreven in het RBCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ)
www.tcz.nu
Logo TCZ
QUASIR: Geschilleninstantie
Quasir is een geschilleninstantie. Als expertisecentrum beschikken zij over professionals op het vlak van klachtenbemiddeling, calamiteitenonderzoek, het omgaan met patiŽntenfeedback, het bevorderen van verbetering van kwaliteit van zorg & dienstverlening en cliŽnttevredenheid. Zij voldoen aan de eisen van de wet Wkkgz.
www.quasir.nl
Logo Quasir

Wat te doen in geval van een klacht over onze dienstverlening?

Als lid van de VBAG zijn wij vanuit de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris en geschilleninstantie. Bovendien staan wij ingeschreven in het TCZ/RBCZ register waarin tuchtrecht georganiseerd is.

Bij Epidauros doen wij ons uiterste best om cliŽnten met de grootst mogelijke integriteit therapeutisch te behandelen. Tot nu toe gebeurt dat vrijwel altijd tot tevredenheid van cliŽnten.

Mocht het toch voorkomen dat u vindt dat uw therapeut niet juist gehandeld heeft, dan geldt het navolgende:

  1. Neem altijd eerst contact met de behandelende therapeut van Epidauros op en leg het probleem voor. Samen kunnen we dan kijken en hopelijk tot een oplossing komen.
  2. Indien een dergelijk gesprek niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u contact opnemen met de VBAG. Die heeft een eigen klachtenregeling en de verplichtingen die voortvloeien uit de Wkkgz zijn ondergebracht bij Quasir en Stg. Zorgverschil. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris die u toegewezen krijgt, zal u dan verder begeleiden in dit proces.
  3. Indien ook de klachtenfunctionaris niet heeft geleidt tot een oplossing, dan is er nog de mogelijkheid van een geschillencommissie. Uw klachtenfunctionaris kan u daarin bijstaan.