Registraties

Wij zijn lid van de VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze) en geregistreerd bij de RBCZ (Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren in de Complementaire Zorg).

Helma Kohl-Schijen

VBAG licentienummer: 910818
RBCZ registratiennummer: 911243R
VOG nummer: N2714742
Persoonsregistratienummer: M1556417
Kamer van Koophandel: 17254279

Jeanne Evens

VBAG licentienummer: 961123
RBCZ registratiennummer: 911163R
VOG nummer: N3108177
Persoonsregistratienummer: M1556405
Kamer van Koophandel: 17254282

Beiden voldoen aan de eisen gesteld door de beroepsvereniging VBAG wat betreft de bij-/nascholingen op het gebied van: