Verzekeringen

De behandelingen bij Epidauros worden vergoed door sommmige zorgverzekeraars onder 'Natuurgeneeskunde' / alternatieve zorg. Dit omdat wij lid zijn van de beroepsvereniging VBAG en geregistreerd zijn bij de koepelorganisatie RBCZ. Of en hoeveel uw vergoeding is, hangt af of en welke aanvullende verzekering u hebt afgesloten en van de polisvoorwaarden die hierin vermeld staan. Doet u navraag bij uw zorgverzekeraar, informeer dan altijd of de VBAG en/of Epidauros en uw therapeut vergoed wordt. Het is de keuze en de verantwoordelijkheid van de cliënt zelf om dit na te gaan en goed in de polisvoorwaarden te kijken en te informeren welke en hoeveel vergoeding daar tegenover staat. Wij geven daar geen richting aan.